Zilākalna ciems

„Zažēnos”, kas atrodas 3 km no Zilākalna Dikļu virzienā, lielu sava mūža daļu dzīvojusi Latvijā slavenākā gaišreģe un dziedniece Zilākalna Marta, īstajā vārdā Marta Rācene. Upe Briede ir iekļauta Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonā un ietek Burtnieku ezerā. Apkārtnes purvos dzīvo ļoti rets un aizsargājams dzīvnieks – purva bruņurupucis. Bijušā starpsaimniecību uzņēmuma “Rūjiena” kūdras melases ražošanas ceha ēkās pašlaik atrodas SIA “Silviko” kokapstrādes cehs. Darbojas arī kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmums SIA "Klasmann-Deilmann Latvia".

Platība: 29,4 m2

Iedzīvotāju skaits: 741 (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 01.07.2017.)

Zilaiskalns kā sena kulta vieta atradusies kādreizējā Mujānu pagastā. Zilākalna ciemats izveidots 1950. gadu beigās, kad sākās lielā Zilākalna purva kūdras krājumu izpēte. Šajā laikā uzceltas pirmās barakas kūdras fabrikas „Zilaiskalns” strādniekiem, arī skola un slimnīca. Dzīvojamās mājas galvenokārt tiek būvētas no 1960. līdz 1980. gadam.

Pagastā darbojas Dikļu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Cielaviņa" fliliāle, kultūras nams, kurā regulāri notiek dažādi pasākumi, feldšeru punkts, privātaptieka, bibliotēka, pasts.

2014. gada vasarā Zilākalna ciemā atklāts suņu pastaigu un adžiliti treniņu laukums, kas ir viens no retajiem šāda tipa laukumiem Latvijā. Pastaigu laukums izveidots Kocēnu novada domes izsludinātā neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu konkursa ietvaros, neformālajai iedzīvotāju grupai „Man un manam draugam, bet ne tikai" īstenojot savu projektu „Mans rotaļīgais draugs".