Dikļu ciems

Dikļu pagasts atrodas Idumejas augstienes Augstrozes paugurvaļņa Z malā, pagasta R mala - Limbažu viļņotajā līdzenumā, ZA mala - Tālavas zemienes Burtnieka līdzenuma DR malā. Gandrīz viss Dikļu pagasts atrodas Salacas baseinā. Pa pagasta A robežu tek Briede un tās pietekas - Grūzupīte, Paktene, un Mazbriede ar pieteku Zundu. Ezeri: Dauguļu Mazezers, Rāķis un Mazbrenguļu Mazezers. Pagasta rietumu daļā atrodas lieli augsto purvu masīvi.

Dikļos atrodas arī ievērojami materiālās kultūras pieminekļi – Dikļu luterāņu baznīca, kas celta 1722. gadā, un viens no neobaroka paraugiem Latvijas muižu arhitektūrā - Dikļu pils, kas celta 19. gs. 2. pusē un atjaunota 2003. gadā.

Vika pasaku parkā Dikļos gan maziem, gan lieliem interesentiem ir iespēja aplūkot rakstnieka Vika jeb Viktora Kalniņa divdesmit astoņu pasaku varoņu koka skulptūras. Šeit mājvietu raduši gan Ness un Nessija, gan Rūņu Dūķītis, gan citi tēli.

Dikļi atrodas 3 izglītības iestādes: Dikļu Jura Neikena pamatskola, Dauguļu speciālā internātskola un Dikļu pirmsskolas izglītības iestāde "Cielaviņa". Dikļu pagastā ir bibliotēka, kultūras un tūrisma informācijas centrs, aptieka, doktorāts Dikļos un feldšeru punkts Dauguļos.

Platība: 156,6 m2

Iedzīvotāju skaits: 1071 (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 01.07.2017.)

Dikļi kā apdzīvota vieta vēstures avotos pirmo reizi minēta 1436. gadā. Vēsturiski šo teritoriju apdzīvojuši lībieši, par pirmo apmešanās vietu izraugot Grebu un Bļodas kalnus. Iespējams, līvu un latviešu valodām saplūstot, radies Dikļu nosaukums. Divi kalni /Grebu un Bļodas/ - divkalne /livukāle/ - Dikāle.

Latvijas kultūrvēsturē Dikļi ir plaši pazīstama vieta. 1818. gadā Dikļos aizsākās latviešu teātra tradīcijas – Dikļu muižas zemnieki piedalījās muižas kalpotāja Jāņa Peitāna pārtulkotās Frīdriha Šillera lugas „Laupītāji” uzvedumā.

1864. gadā Dikļu mācītājmuižas parkā (tagad Neikena kalnā) draudzes mācītājs un rakstnieks Juris Neikens noorganizēja pirmos kopādziedāšanas jeb Dziesmu svētkus, tādējādi liekot pamatus skaistajai latviešu tradīcijai. Nozīmīgajam notikumam par godu Dikļos izveidota Dziesmu svētku Promenāde, Dziesmu svētku pastāvīgā ekspozīcija un Neikenkalna dabas koncertzāle. 2014. gada 7. jūnijā jaunizveidotajā Neikenkalna dabas koncertzālē norisinājās vērienīgais Dziedāšanas svētku 150. gadskārtai veltītais pasākums, kur svētku koncertā latviešu kormūzikas klasiķu darbus izpildīja 60 Latvijas jauktie un vīru kori - kopā ap 2000 dziedātāju.