KONTAKTI

Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrs

Adrese: Parka iela 2, Zilaiskalns

Valmieras novads

Tālrunis: +371 28698121

E- pasts: ztornis@valmierasnovads.lv