Veļķu muiža

Par Veļķu muižu literatūrā sniegtas pretrunīgas ziņas. It kā būtu divi objekti ar vienādu nosaukumu. Viens atrastos Vecpiebalgas pagastā, otrs Vaidavas pagastā. Iespējams tas saistīts ar Veļķu pagasta sadalīšanu un tā daļu pievienošanu citiem pagastiem. Minēti arī divi vāciski nosaukumi: Hohenbergen un Welkenhof. Šim aprakstam izvēlētas ziņas par Welkenhof. Muiža atrodas Vaidavas ciemā, pie Vaidavas ezera, kas redzams arī šajā senajā attēlā.

Veļķu muiža celta 15.gs. beigās, pirmais zināmais īpašnieks Didrihs Felkerzāms. Līdz 1950. gadam muižai vairākkārt mainījušies īpašnieki. 19.gs. celtajā kungu mājā ierīkota Vaidavas septiņgadīgā skola, no 1965. gada - palīgskola. Šobrīd ēkā atrodas inetrnātpamatskola.

Adrese: Kocēnu novads, Vaidava

GPS: 57.432407, 25.288007