Mujānu viduslaiku pilsdrupas un Baltais tornis

Daudz neticamu nostāstu ir par vienu no spilgtākajiem Mujānu muižas 19.gs. valdītājiem – Moricu von Mengdenu, kuru bagātīgās iztēles un neticamo stāstu dēļ mēdz dēvēt par Minhauzena krustdēlu.

„Citreiz ziemā grāfs Mengdens ar savu draugu un līdzvērtīgu melsēju, Vidzemes gubernatoru Augustu fon Ettigenu braukuši pār aizsalušo Burtnieku ezeru, kurā izkaisīti rēgojušies zvejnieku izcirstie āliņģi. Morics tā starpcitu izmetis: „Nesen es te vienā tādā āliņģī nejauši iebraucu, bet, par laimi, ar izveicību caur nākamo atkal izbraucu ārā!” „Jā,” nopietni atteicis Ettingens – „Jums, grāf, ir bijuši lieliski zirgi. Man pirms pāris gadiem tas pats atgadījās uz Peipusa, bet man bija nožēlojami kleperi.” Pēc krietnas pauzes Mengdens vaicājis: „Nu, un?” „Protams, es toreiz paliku apakšā!”, atteicis Ettingens. „Jūs nu gan esat muldētājs!” ar skaudīgu apbrīnu konstatējis „mujānietis”.

Līdzās pils drupām atrodas „Baltakmeņi”- bijušā pagasta valdes ēka, kurā tagad darbojas viesu nams, tāpat blakus atrodas Mujānu Tautas nams, dzirnavu ezers, dzirnavu drupas, Mujānu muižas parks un muižas klēts.

Skats uz Mujānu cietokšņa drupām, dzirnavu dīķi un muižas saimniecību 19.gs. sākumā.

Pēc Tālavas dalīšanas 1224. gadā starp Rīgas bīskapu un Zobenbrāļu ordeni, robežu velkot pa Jumeras upi, Mujānu un Dūķeru apvidus nonāca bīskapa pārvaldībā. Tamdēļ 14.gs. topošajam Mujānu (Moyane) cietoksnim bija stratēģiska nozīme – stiprināt Rīgas arhibīskapijas zemes vienu no A robežām līdzās svarīgam tirdzniecības ceļam Tērbatas virzienā un Vācu ordeņa Livonijas atzara pilij Valmierā.

16.gs. uz vecā cietokšņa pamatiem paplašināja arhibīskapa vasaļa pili, ko pārvaldīja čehu izcelsmes bruņniecības vācbaltiešu dzimtas atzars Livonijā – Rozenu dzimta (kuri Straupes pilī valdīja jau kopš 13.gs.). Baltais tornis pēc pils sagraušanas Ziemeļu karā saglabājies līdz pat mūsdienām. Muižas apbūvi paplašināja 18.gs. beigās, bet grezno kungu māju pēc nesaimnieciskas rīcības padomju gados 1975.gadā nojauca pilnībā. No kādreizējās muižas godības apskatāma vairs tikai tajā pašā gadsimtā klasicisma stilā būvētā klēts.Mujānu muižas un veco cietokšņa drupu plāns 19.gs. sākumā

Adrese: Kocēnu novads, Mujāni, Kocēnu pagasts

GPS: 57.5233002,25.2785317