Sietiņiezis

Sietiņiezis ir lielākais balto smilšakmeņu atsegums Latvijā un Baltijā -15m augsts, 400 m plats, atsegums ir arī valsts nozīmes aizsargājams ģeoloģisks dabas piemineklis. Iezis ir kā grezna, skaista un gaiša dabas dizainēta smilšakmens pils. Tā radusies miljoniem gadu ilgā dabas pārmaiņu procesā, kas turpina radīt Sietiņiezim aizvien jaunu veidolu. Sietiņiezis ir ļoti daudzveidīgs – ar topošu arku, milzīgu stabveida cilni, alu ar divām izejām, augstajām kraujām un nišām. Tas ir noklāts ar filigrāniem smilšu iedobumiņiem - ieža unikālajiem rotājumiem. Tieši šo iedobumiņu līdzības dēļ ar sietiņu iezis ir ieguvis savu nosaukumu. Sietiņiezis, saulē sasilstot, uzglabā siltumu, tāpēc to savām kūniņām par mājvietu izvēlējusies kāda savvaļas zemes bišu suga. Tieši bites izveidojušas iezim unikālo sietiņu, ļaujot tam kūsāt dzīvības piepildītam!

Iezis dalās 2 atšķirīgos posmos. Pirmais posms - vienlaidu, apakšā gandrīz vertikāla 200 m gara, ap 13 m augsta lēzeni ieliekta krauja, kur ūdens līmenī līdz 6 m augstumam atsedzas dzeltenīgi balti Gaujas svītas smilšakmeņi. Atsegumā redzamas noslīdeņu krokas, dubults slīpslāņojums, melni smago minerālu koncentrātu slānīši, izskalojuma virsmas un māla olīši. Virs tiem seko 6 - 7 m . Otrais posms sākas vairāk uz dienvidiem. Te smilšakmens atsegumi ir tālāk no upes. Kraujas apakšējā daļa apaugusi ar krūmiem un kokiem, no upes gandrīz neredz. Šī daļa ir saposmota, vietām klints līdz 15 m augsta. Te atradās Latvijas dižākā dabiskā arka. Blakus atrodas ala, kam abi gali vaļā, kā arī 15 m augsts smilšakmens stabs. Sietiņiezī atrodamas divas prāvas nišas. Sufozijas piltuves, no kurām lielākā ir 7 m dziļa, diametrs 8 metri. 150 m tālāk ir neliela okera atradne, ko veidojuši avoti.

Teikas vēsta, ka šo vietu par mitekli bija izvēlējies pats velns, tāpēc arī ala ar divām izejām tiek saukta par Velnalu. Lielākais smilšakmens izcilnis Sietiņieža dienvidu daļā nosaukts par Velna papēdi, jo velns tur atspēries, lai tiktu pāri upei. Citi nostāsti vēsta, ka velns bija noskaities uz pretī dzīvojošo Liepas muižas saimnieku un gribējis šo izcilni aizvelt muižas durvīm priekšā. Tomēr no rīta nodziedājis gailis, un velnam iecerētais nav izdevies.

Adrese: Kocēnu novads, Vaidavas pagasts

GPS: 57.4285290,25.3864891

Rezervē ekskursiju: turisms@kocenunovads.lv